Regulamin Strony

Ostatnia aktualizacja: (“Usługa”) obsługiwanej przez https://www.psyportal.pl/ (“nas”, “my” lub “nasz”). Dostęp i korzystanie z Usługi jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków sprawdź też Polityka prywatności. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które mają dostęp do Usługi lub z niej korzystają. Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Warunków, może nie uzyskać dostępu do Usługi.

Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością https://www.psyportal.pl/ i jej licencjodawców. Linki do innych stron internetowych Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez https://www.psyportal.pl/. Strona nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że https://www.psyportal.pl/ nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

Zastrzeżenie

Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie “W JAKIM JEST” i “W DOSTĘPNYM”. Usługa jest świadczona bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

Wymagające prawa

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim bez względu na przepisy kolizyjne. Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie traktowane jako zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy nami w zakresie Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, jakie moglibyśmy zawrzeć pomiędzy nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie jakichkolwiek nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszego Serwisu po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z nami.